Prywatność i cookies 1. Informacje ogólne

  1. Operatorem Sklepu Fanpix.pl jest Dariusz Jastrząb, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą JASTRZĄB DARIUSZ Krośnieńskie Centrum Informatyczne KROSOFT z siedzibą w Krośnie, przy ulicy Kolejowej 1, 38-400 Krosno, posiadającego numer NIP 6841662027, numer REGON 370461958
  2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
   1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
   2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").
   3. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora funkcjonującego pod adresem www.krosoft.pl

 2. Informacje w formularzach

  1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
  2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
  3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
  4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania obsługi procesu handlowego.
  5. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK), serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.

 3. Logi serwera

  1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
  2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać: Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony
   1. czas nadejścia zapytania,
   2. czas wysłania odpowiedzi,
   3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
   4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
   5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
   6. informacje o przeglądarce użytkownika,
   7. Informacje o adresie IP.
  3. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem

 4. Udostępnienie danych

  1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
  2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
  3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

 5. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

  1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
  2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:
   1. Internet Explorer
   2. Chrome
   3. Safari
   4. Firefox
   5. Opera
   6. Android
   7. Safari (iOS)
   8. Windows Phone
 
 

 

Informacja o danych osobowych.

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest firma Dariusz  Jastrząb  Krośnieńskie Centrum Informacyjne „Krosoft” z siedzibą ul. Kolejowa 1, 38-400 Krosno , adres do korespondencji jak wyżej.

Od dnia 25.05.2018 r. będzie możliwość skontaktowania się z inspektorem ochrony danych za pośrednictwem adresu inspektor@krosoft.pl

Dane osobowe będą przetwarzane przez firmę Dariusz  Jastrząb  Krośnieńskie Centrum Informacyjne „Krosoft”, w szczególności:

 • w celu:
 1. podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonywania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą ( dane niezbędne do zawarcia umowy znajdują się na formularzu umowy lub fakturze),
 2. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze
 • na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora w celu:
 1. marketingu produktów lub usług własnych, w tym spersonalizowanych na  podstawie profilu klienta,
 2. organizowania i przeprowadzania konkursów oraz innych akcji marketingowej,
 3. dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń,
 4. prowadzenia analiz jakości technicznej świadczonych usług i sprzętu
 • na podstawie odrębnej zgody  w celu: 
 1. dokonanie weryfikacji wiarygodności płatniczej klienta w oparciu o informacje z biur informacji gospodarczej,
 2. przekazywanie klientowi informacji o proponowanych zmianach Umowy, w tym Regulaminu i Cennika, o zmianie nazwy firmy, adresu lub siedziby, potwierdzenia przyjęcia reklamacji i udzielania na nią odpowiedzi na wskazy adres poczty elektronicznej (e-mail),
 3. marketingu bezpośredniego produktów lub usług własnych Administratora,

Marketing bezpośredni, o którym mowa w pkt c) może być realizowany przez Administratora za pomocą środków komunikacji elektronicznej    (np. sms, mms, e-mail), telekomunikacji urządzeń końcowych (np. dekodera, telefon, tablet) oraz automatycznych systemów wywołujących

 

 

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

 • dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonywania umowy oraz wypełnienia obowiązku Administratora oraz wypełniania obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
 1. posprzedażowej obsługi klientów ( np. obsługi reklamacyjnej),
 2. zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi
 3. wypełniania obowiązku prawnego Administratora (np. wynikających z przepisów podatkowych lub rachunkowych)
 • dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych Administratora na podstawie uzasadnionego interesu prawnego będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę , której dotyczą,

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:

 • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza  dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania
 • prawo do sprostowania danych jeżeli dane przetwarzane przez Administratora  są nieprawidłowe lub niekompletne
 • prawo żądania od Administratora usunięcia danych
 • prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych
 • prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem)

Kategoria odbiorców danych (podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Administratora): partnerzy handlowi, przedsiębiorcy telekomunikacyjni, firmy windykacyjne, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, biura informacji gospodarczej, firmy archiwizujące dokumenty, firmy zajmujące się badaniami opinii klientów, firmy świadczący usługi informatyczne i inne techniczne.