Zgłoszenie reklamacji

Zgłoś reklamację / RMA


Coś nie poszło po Twojej myśli ? Jesteśmy zdania; że reklamacje to nie zło konieczne. Zgłoszenia rozpatrujemy w terminie do 14 dni. Wypełnij i prześlij poniższy formularz.